Ukázky realizací

Prohlédněte si ukázky realizací společnosti Rubáček s.r.o., která se specializuje na zemní práce, terénní úpravy, demolice budov, přípravu základní desky, vyzdění hrubé stavby, čištění a výstavbu rybníků, čištění řek a potoků, transport materiálu, výkop základů, opravy polních a lesních cest, výkopy inženýrských sítí a přípravy pro komunikace a silnice. Projděte si naše projekty a objevte naše široké spektrum služeb.

Společnost Rubáček s.r.o. působí především v regionech východních Čech, kde zahrnuje okresy Náchod, Trutnov, Hradec Králové a okolní oblasti. Jsme schopni poskytnout našim zákazníkům rychlou, efektivní a spolehlivou realizaci projektů. Neustále se snažíme rozšiřovat naše působení a poskytovat naše služby širšímu okruhu zákazníků. 


Společnost Rubáček s.r.o. se podílela na výkopu základů a terénních úpravách pro nový rodinný dům v Červeném Kostelci. Tento projekt je jen jedním z mnoha podobných, které jsme úspěšně realizovali v okresech Náchod a Trutnov.

Rubáček s.r.o., se sídlem v Červeném Kostelci, se hrdě podílela na výkopových pracích a terénní přípravě pro nově budovanou dálnici D11 v úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Tato důležitá infrastrukturní stavba představuje klíčovou část české páteřní sítě, která propojuje hlavní město Prahu s Hradcem Králové a v budoucnu i s Polskem.

Společnost Rubáček s.r.o. prováděla zemní práce na rekonstrukci elektrické rozvodny v obci Neznášov poblíž Jaroměře. Práce zahrnovaly rozsáhlé zemní práce a úpravy terénu v oblasti elektrické rozvodny, která se nachází nedaleko od Jaroměře a Hradce Králové v okrese Náchod.