Úspěšná spolupráce Rubáček s.r.o. při výstavbě dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř

17.04.2023

Rubáček s.r.o., se sídlem v Červeném Kostelci, se hrdě podílela na výkopových pracích a terénní přípravě pro nově budovanou dálnici D11 v úseku mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Tato důležitá infrastrukturní stavba představuje klíčovou část české páteřní sítě, která propojuje hlavní město Prahu s Hradcem Králové a v budoucnu i s Polskem.

Díky naší spolupráci na výstavbě tohoto úseku dálnice došlo k odvedení tranzitní dopravy z kapacitně nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. Výsledkem je pokles hlukové zátěže, snížení imisí z dopravy a výrazné snížení rizika dopravních nehod v okolních obcích.

V rámci projektu jsme se podíleli na realizaci zemních prací a terénních úprav, které zahrnovaly rozsáhlé terénní úpravy, přípravy pro dálniční mosty a transport materiálu. Naše společnost disponuje širokou škálou strojů, které nám umožňují efektivně a flexibilně reagovat na potřeby stavebních projektů.

Během výstavby dálnice D11 bylo vybudováno celkem 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 kilometrů. Jsme hrdi na to, že jsme se podíleli na takto významném projektu, který má zásadní dopad na zlepšení dopravní infrastruktury v kraji Hradec Králové.

Rubáček s.r.o. je váš spolehlivý partner pro realizaci zemních prací a terénních úprav. Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na naší kontaktní stránce, zavolejte na číslo +420 602 514 360 nebo nás kontaktujte e-mailem na rubacek.martin@centrum.cz